I øjeblikket er vores hovedforløb 1-elever på tømreruddannelsen i gang med at bygge træhusvægge under deres skoleophold. Det sker enten hjemme hos eleverne selv eller hos den tømrervirksomhed, hvor de er i lærer. Den praktiske undervisning på uddannelsen fortsætter altså stadig, selvom eleverne modtager virtuel undervisning hjemme.

Der bygges hjemme
Eleverne har fået til opgave at bygge en ydervægskonstruktion af træ til både et sommerhus og et helårshus, som de efterfølgende skal lægge beklædning på.

For at kunne løse opgaven, har eleverne fået en tegning med forskellig mål af huset, og så har de også fået udleveret de materialer, de skal bruge for at kunne bygge deres konstruktion.

Eleverne har alt, hvad de skal bruge – og konstruktionen er en miniudgave og en del af et hus, hvilket betyder, at de ikke har brug for særlig meget plads til at arbejde i, og dermed kan bygge hjemme.

Video-vejledning
Eleverne mødes med lærerne virtuelt over teams, hvor de bliver vejledt og modtager undervisning via videoopkald. Derudover bygger tømrer-faglærerne, Kenneth og Anders, den samme konstruktion i tømrer-værkstedet, som de filmer byggeriet af med et GoPro-kamera. Her forklarer faglærerne, hvad de gør step by step og underviser eleverne samtidig. Slutresultatet er en undervisningsvideo, som de sender til eleverne, som lærerne følger op på i deres møder med eleverne på Teams.

Fokus på det praktiske arbejde

Eleverne er rigtig glade for at kunne arbejde praktisk med tømrerfaget, og at den virtuelle undervisning veksler mellem teori og det praktiske. Som tømrerfaglærer Kenneth siger:

– Eleverne har valgt tømreruddannelsen, fordi de kan arbejde praktisk, bruge deres hænder og bevæge sig i løbet af en skoledag, da uddannelsen kombinerer teori med praksis. Derfor er det vigtigt for dem, at de får praktisk undervisning, og at skoledagen ikke kun består af teoriundervisning, selvom de modtager virtuel undervisning hjemme.

Trækker på erfaringer
På tømreruddannelsen får eleverne derfor den praktiske undervisning, som der har været planlagt, og som de skulle have modtaget på skolens tømrer-værksted.

Dette kan lade sig gøre, da lærerne var velforberedte på, hvordan de skal håndtere den praktiske undervisning virtuelt. Lærerne kunne nemlig trække på de erfaringer, de har gjort sig sidste forår, hvor skolen også var lukket ned pga. corona.