Eux detailuddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med salg og service med mulighed for at videreuddanne dig til f.eks. serviceøkonom.

Når du vælger at læse uddannelsen med eux, betyder det, at du får både et uddannelsesbevis og en studenterhue. Det giver dig flest mulige muligheder, efter du er færdig med din uddannelse. Du kan enten vælge at gå ud og arbejde med dit fag, starte din egen butik eller du kan vælge at læse videre.

Der er flere forskellige specialer på detailuddannelsen, men vælger du uddannelsen med eux, kan du kun vælge specialet salgsassistent. Se mere om dette herunder under “specialer”. Specialerne på detailuddannelsen er:

 • salgsassistent (med eux)
 • salsassistent med profil (findes ikke med eux)
 • blomsterdekoratør (findes ikke med eux)
 • dekoratør (findes ikke med eux)

Med en eux detailuddannelse har du to uddannelser i én: både en detailuddannelse og en studentereksamen.

Forløb/varighed

4 år (Fordelingen af skole og praktik på hovedforløbet er vejledende).

Grundforløb 1 (20 uger)

Grundforløb 2 (20 uger)

Studieår (skole: 1 år)

Hovedforløb (skole: 9 – 13 uger i alt)

Praktik

På eux detailuddannelsen skal du have følgende fag:

Grundforløb 1:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau
 • Erhvervsfag

Grundforløb 2: 

 • Afsætning C-niveau
 • IT C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi C-niveau
 • Matematik C-niveau
 • Organisation C-niveau
 • Uddannelsesspecifikke fag

Studieåret: 

 • Dansk A-niveau
 • Engelsk B-niveau
 • IT B- niveau
 • Virksomhedsøkonomi B-niveau
 • Erhvervsjura C-niveau

Valgfag på studieåret: 

 • Afsætning B-niveau
 • Samfundsfag B-niveau
 • Matematik B-niveau
 • Psykologi C-niveau
 • Innovation C-niveau

Her er en lille grafik, som forklarer niveauerne på grundfagene:

Du kan på eux detailuddannelsen vælge specialet salgsassistent. Der findes også andre specialer på den ordinære detailuddannelse – disse kan dog ikke tages med eux.

Salgsassistent:
Specialet salgsassistent gennemføres hovedsagligt i butikker med blandet sortiment eller butikker, som ikke har tilknytning til en bestemt branche eller kæde. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med salg og du skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i butikken. Uddannelsen skal give dig klare karriereveje og efteruddannelsesveje, også internationalt, og være kendt som den bedste indgang til at blive selvstændig.

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et praktikcenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skolepraktik hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Praktikcenteret er ansvarlig for skolepraktikken.

Når du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Hvis det er mere en ét år siden du har afsluttet 9. eller 10. klasse, afhænger din optagelse på EUX af, hvad du har med dig fra tidligere. For at kunne starte direkte på din ønskede EUX uddannelse, skal du kunne dokumentere, at du har gennemført følgende:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau

Du kan i nogle tilfælde få merit for disse fag, hvis du har et afbrudt gymnasialt forløb.

Har du ikke overstående fag, kan du tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline. Du har også mulighed for at tage fagene på forløbet “Klar til EUX“, der udbydes af VUC. Når du har gennemført forløbet, kan du søge optagelse på din ønskede EUX uddannelse via optagelse.dk.

Har du været væk fra grundskolen i mere end ét år, kan der være nogle særlige forhold, der gør sig gældende afhængig af hvor meget erhvervserfaring eller uddannelse, du har fra tidligere. Du kan evt. få afkortet din uddannelse eller have fordel af at tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline

Kontakt elevtjenesten for at høre mere om dine muligheder. Se kontaktoplysningerne øverst til højre på denne side.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere her: www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Når du er uddannet indenfor eux detail, kan du både gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller læse videre. Da du uddanner dig til at arbejde i butik, er jobmulighederne brede og spænder lige fra supermarkeder til nichebutikker. Du kan også blive selvstændig eller bestyrer din egen butik.

Der kan også være særlige muligheder, om du vælger det ene eller anden speciale.

Du kan også vælge at læse videre på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne eller universiteterne. Her kan du eksempelvis med fordel vælge uddannelserne til designteknologi, handelsøkonom og serviceøkonom. Læs mere om disse uddannelser på www.ug.dk.