Ved at vælge uddannelsesretningen Finans, uddanner du dig til en karriere indenfor finansverdenen. Det kan eksempelvis være hos banker, realkreditinstitutter, ejendomsmæglere eller forsikringsvirksomheder, hvor du her vil have kompetencer i forhold til rådgivning, budgettering, kundeservice, investeringer mf.

På uddannelsen bliver du undervist i viden og metoder i en blanding af erhvervsfag, matematik, dansk og engelsk, så du er klar til dit fremtidig arbejde med økonomi og finansiering.

Bemærk at det kun er muligt at læse finansuddannelsen med eux. Det betyder, at du samtidig med din finansuddannelse skal læse fag på gymnasialt niveau. Når du er færdig med din eux-uddannelse, får du en studenterhue og kan vælge at læse videre eller gå ud og arbejde med dit finansfag.

Forløb/varighed

4 år (Fordelingen af skole og praktik på hovedforløbet er vejledende).

Grundforløb 1 (20 uger)

Grundforløb 2 (20 uger)

Studieår (skole: 1 år)

Hovedforløb (skole: 9 – 13 uger i alt)

Praktik

På eux finansuddannelsen skal du have følgende fag:

Grundforløb 1:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau
 • Erhvervsfag

Grundforløb 2: 

 • Afsætning C-niveau
 • IT C-niveau
 • Erhvervsøkonomi C-niveau
 • Matematik C-niveau
 • Organisation C-niveau
 • Uddannelsesspecifikke fag

Studieåret: 

 • Dansk A-niveau
 • Engelsk B-niveau
 • Informatik B-niveau
 • Matematik B-niveau
 • Finansiering C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi B-niveau
 • Erhvervsret C-niveau

Her er en lille grafik, som forklarer niveauerne på fagene:

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et praktikcenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skolepraktik hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Praktikcenteret er ansvarlig for skolepraktikken.

Når du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på fagretningen EUX Business på grundforløb 1.

Hvis det er mere en ét år siden du har afsluttet 9. eller 10. klasse, afhænger din optagelse på EUX af, hvad du har med dig fra tidligere. For at kunne starte direkte på din ønskede EUX uddannelse, skal du kunne dokumentere, at du har gennemført følgende:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau

Du kan i nogle tilfælde få merit for disse fag, hvis du har et afbrudt gymnasialt forløb.

Har du ikke overstående fag, kan du tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline. Du har også mulighed for at tage fagene på forløbet “Klar til EUX“, der udbydes af VUC. Når du har gennemført forløbet, kan du søge optagelse på din ønskede EUX uddannelse via optagelse.dk.

Har du været væk fra grundskolen i mere end ét år, kan der være nogle særlige forhold, der gør sig gældende afhængig af hvor meget erhvervserfaring eller uddannelse, du har fra tidligere. Du kan evt. få afkortet din uddannelse eller have fordel af at tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline

Kontakt elevtjenesten for at høre mere om dine muligheder. Se kontaktoplysningerne øverst til højre på denne side.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere her: www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Som uddannet indenfor eux finans har du både mulighed for at gå direkte ud at arbejde eller læse videre. Vælger du førstnævnte, er det typisk job i stat, kommune og region, du kan få, men private virksomheder er også en mulighed.

Vil du i stedet læse videre, giver eux dig en god ballast, da du får en erhvervsfaglig studentereksamen og kan læse videre på samme måde, som studenter fra hhx og htx eksempelvis kan. Så du kan videreuddanne dig på erhvervsakademier såvel som på universiteter.