Fagretning EUX Business

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller som har afsluttet folkeskolen for ét år siden.

På grundforløb 1 vælger du en fagretning. På fagretningen får du en bred viden om, hvad man kan bruge en erhvervsuddannelse til, samt det arbejdsmarked man bliver en del af som faglært. Forløbet tager et halvt år – fra august til januar. Bemærk, at du kun kan starte på grundforløb 1 én gang.

Denne fagretning er for dig, som lærer bedst i en kombination af erhvervsfag og praktiske opgaver og gerne vil arbejde henimod at opnå studiekompetence, så du har muligheden for at læse videre på fagrelaterede videregående uddannelser. Du vil løse opgaver, som foregår i projekter og i samarbejde med byens virksomheder og butikker.

Du får erfaring i at løse diverse opgaver som salg, kundebetjening, idé og konceptudvikling, web-design og E-handel. Derudover kommer du til at bruge forskellige administrative løsninger, som gør arbejdet i virksomheden mere effektivt. Du kommer til at arbejde kreativt og innovativt med planlægningen og tilrettelæggelse af eksempelvis en messe eller andre typer events. Du kommer også til at arbejde med fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, IT, erhvervsøkonomi, organisation og afsætning.

Denne fagretning giver dig en god baggrund for valg af uddannelsesretning: administration, offentlig administration, lægesekretær, advokatsekretær, økonom og revisor.

Undervisningen på fagretningen
Undervisningen er projektorienteret med tre projekter inden for disse arbejdsområder: Etablering, drift og udvikling af en virksomhed. Ud over det faglige indhold er evnen til at samarbejde inden for flere fag et afgørende omdrejningspunkt for alle projekter.

Følgende projekter indgår i forløbet:

Innovation – fra idé til salg

I det første projekt skal du arbejde med idéen til virksomheden. Du kommer igennem de forskellige udviklingsfaser, hvor du får erfaring i kreative processer og udvikling af prototyper. Du skal også arbejde med analyser af målgrupper og markeder.

Etablering af virksomhed

Du får erfaring i, hvordan du bedst styrer virksomheden. I dette projekt kommer du til at arbejde med administrative løsninger og driftsøkonomiske modeller. Du vil komme til at beskæftige dig med administrative rutiner, som er kendetegnede for virksomheden og den branche, som den befinder sig i. I dette projekt er der fokus på forudsætningerne for at kunne etablere virksomhed. Det kan eksempelvis være:

  • Forretningsplaner/budgetter/regnskaber
  • Virksomhedstyper og forretningsmodeller
  • Erhvervsret
  • Rekruttering af medarbejdere til de forskellige funktioner
  • Indkøb, salg, markedsføring

E-handel, web-design/web-koncept og markedskommunikation

En større og større andel varer omsættes i dag via E-handel. I dette projekt skal du på baggrund af teori lave et web-koncept og en hjemmeside for virksomheden. Web-konceptet og hjemmesiden udvikles under hensyntagen til den nyeste viden omkring E-handel. I projektet skal du også arbejde med markedskommunikation. I projektet skal du også arbejde med markedskommunikation, som eksempelvis, hvordan virksomheden kan planlægge og gennemføre events, som kan tiltrække kunder, skabe opmærksomhed omkring virksomheden for hermed være med til at øge salget.

eux