EUX på EUC Nordvestsjælland

Som EUX-elev på EUC Nordvestsjælland får du nogle spændende studieår og udvikler dig både personligt, socialt og naturligvis fagligt.

En eux er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Du bliver undervist i både erhvervsfag og gymnasiale fag. Du vil derfor både skulle bruge hænderne og hovedet.

På EUC Nordvestsjælland kan du læse eux teknisk eller eux business. Med begge eux-retninger kan du læse videre på både universitet, professionshøjskole og erhvervskademi. Der kan være særlige krav til fag og niveauer på de enkelte videregående uddannelser.

Læreplads og skolepraktik

Som EUX-elev vil en stor del af din uddannelse foregå ude i en virksomhed. Du skal selv finde den virksomhed, hvor du kunne tænke dig at gå i lære. Hvis du har brug for hjælp, så står vores praktikcenter klar til at hjælpe dig. Du kan læse mere om praktikcenteret her: Praktikcenteret

Invitation til indflydelse

Vi vil gerne invitere dig til at involvere dig i din skole. Det er vores ønske, at dit studieliv på EUC Nordvestsjælland skal leve op til dine forventninger, og derfor sætter vi pris på alle former for elevengagement. Kontakt din lokale uddannelsesleder eller rektor, hvis du har ideer til aktiviteter både af social og faglig karakter.

Antimobbestrategi på EUX

Hos os går vi op i at alle skal trives og have det godt. Kun sådan sikrer vi et godt studie- og læringsmiljø. Derfor har vi lavet denne antimobbestrategi. Læs den her: Antimobbestrategi

Velkommen til 🙂

eux-uddannelsen