EUX teknisk

Vil du være både fagligt og bogligt stærk – og måske endda læse videre? Med EUX teknisk får du svendebrev og bliver student i én og samme uddannelse.

EUX teknisk er for dig, der gerne vil have en teknisk erhvervsuddannelse, men samtidig også tage en gymnasieuddannelse. Du bliver både en dygtig håndværker, og får med din gymnasieuddannelse mulighed for at tage en videregående uddannelse.

Uddannelsens opbygning

EUX teknisk tager sit udgangspunkt i en af de tekniske erhvervsuddannelser, f.eks. elektriker eller tømrer, og kombinerer dette med fag på gymnasieniveau. Du skal derfor have dansk, engelsk, fysik, matematik og samfundsfag, og samtidig mere specifikke fag, alt efter den erhvervsuddannelse, du har valgt.

På EUX teknisk går du i skole det første år, skiftevis på din erhvervsuddannelse og i gymnasiet. Dette er det såkaldte grundforløb. Herefter fortsætter du på dit hovedforløb, der er en kombination af praktik, undervisning på din erhvervsuddannelse og i dine gymnasiefag.

Alt efter hvilken erhvervsuddannelse du går på, tager teknisk EUX mellem fire og fire et halvt år at gennemføre. Herefter er du både udlært og står med gymnasiale kvalifikationer, der giver dig samme adgang til at læse videre som de øvrige studenter.

Læs videre med EUX teknisk

Efter uddannelsen kan du vælge at tage en videregående uddannelse til fx ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør og meget andet. På mange videregående uddannelser er mennesker med en håndværkerbaggrund eftertragtede, fordi de allerede har en god forståelse for faget.