Grundforløb 1 – fagretning

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller som har afsluttet folkeskolen for ét år siden.

På grundforløb 1 vælger du en fagretning. På fagretningen får du en bred viden om, hvad man kan bruge en erhvervsuddannelse til, samt det arbejdsmarked man bliver en del af som faglært. Forløbet tager et halvt år – fra august til januar. Bemærk, at du kun kan starte på grundforløb 1 én gang.

Vi har to relevante fagretninger, for dig der gerne vil vælge EUX:

Efter grundforløb 1

Når du har færdiggjort grundforløb 1, kan du fortsætte på grundforløb 2. Her kan du vælge mellem følgende uddannelser: