Handelsuddannelsen med eux er for dig, der ønsker at arbejde med handel på den ene eller anden måde – med fx salg, indkøb, logistik og B2B-forretning (virksomhed til virksomhed).

Når du vælger at læse uddannelsen med eux, betyder det, at du får både et uddannelsesbevis og en studenterhue. Det giver dig flest mulige muligheder, efter du er færdig med din uddannelse. Du kan enten vælge at gå ud og arbejde med dit fag eller du kan vælge at læse videre.

Der er flere forskellige specialer på handelsuddannelsen. Læs mere om de forskellige specialer herunder. Du kan vælge mellem specialerne:

 • handelsassistent
 • indkøbsassistent
 • logiskassistent

Med en eux detailuddannelse har du to uddannelser i én: både en handelsuddannelse og en studentereksamen.

Når du er færdig med dit studieår, skal du have en læreplads og skal herefter på kortere skoleophold. EUC Nordvestsjælland udbyder kun grundforløbet og studieåret, de kortere skoleophold på hovedforløbet tages på anden skole.

Forløb/varighed

4 år (Fordelingen af skole og praktik på hovedforløbet er vejledende).

Grundforløb 1 (20 uger)

Grundforløb 2 (20 uger)

Studieår (skole: 1 år)

Hovedforløb (skole: 9 – 13 uger i alt)

Praktik

På eux handelsuddannelsen skal du have følgende fag:

Grundforløb 1:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau
 • Erhvervsfag

Grundforløb 2: 

 • Afsætning C-niveau
 • IT C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi C-niveau
 • Matematik C-niveau
 • Organisation C-niveau
 • Uddannelsesspecifikke fag

Studieåret: 

 • Dansk A-niveau
 • Engelsk B-niveau
 • IT B-niveau
 • Virksomhedsøkonomi B-niveau
 • Erhvervsjura C-niveau

Valgfag på studieåret: 

 • Afsætning B-niveau
 • Samfundsfag B-niveau
 • Matematik B-niveau
 • Psykologi C-niveau
 • Innovation C-niveau

Her er en lille grafik, som forklarer niveauerne på grundfagene:

Du kan på handelsuddannelsen vælge mellem følgende specialer:

 • Handelsassistent (salg):
  Handelsassistent – salg er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder. Salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring af varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder. I specialet fokuseres der, i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi. Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse af salgsprocessen fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling.Specialet kan evt. gennemføres rettet mod en bestemt brancheretning.
 • Indkøbsassistent:
  Indkøbsassistent er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomhedens handels- og indkøbsfunktioner. Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I indkøbsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner. Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for indkøbsbegrebet, og indkøbs-processen fra kontakten til leverandøren, over indkøbet til varemodtagelsen og betaling.
 • Logistikassistent:
  Specialet er målrettet virksomhedens handels- og logistikfunktioner. Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens økonomi. I logistikspecialet fokuseres der, i teori og praksis, på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner. Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for logistikbegrebet, og får forståelse for implementering og gennemførelse af logistikkoncepter på alle niveauer i virksomheden.

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et praktikcenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skolepraktik hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Praktikcenteret er ansvarlig for skolepraktikken.

Når du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Hvis det er mere en ét år siden du har afsluttet 9. eller 10. klasse, afhænger din optagelse på EUX af, hvad du har med dig fra tidligere. For at kunne starte direkte på din ønskede EUX uddannelse, skal du kunne dokumentere, at du har gennemført følgende:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau

Du kan i nogle tilfælde få merit for disse fag, hvis du har et afbrudt gymnasialt forløb.

Har du ikke overstående fag, kan du tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline. Du har også mulighed for at tage fagene på forløbet “Klar til EUX“, der udbydes af VUC. Når du har gennemført forløbet, kan du søge optagelse på din ønskede EUX uddannelse via optagelse.dk.

Har du været væk fra grundskolen i mere end ét år, kan der være nogle særlige forhold, der gør sig gældende afhængig af hvor meget erhvervserfaring eller uddannelse, du har fra tidligere. Du kan evt. få afkortet din uddannelse eller have fordel af at tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline

Kontakt elevtjenesten for at høre mere om dine muligheder. Se kontaktoplysningerne øverst til højre på denne side.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere her: www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Med handelsuddannelsen eux kan du gå ud og finde et job i en bred vifte af handelsvirksomheder, ligesom du også kan vælge at starte din egen virksomhed. Du kan derfor få job i et hav af forskellige brancher.

Der kan også være særlige muligheder, om du vælger det ene eller anden speciale.

Du kan også vælge at læse videre til f.eks. designteknolog, handelsøkonom, logistikøkonom eller serviceøkonom eller tager en professionsbachelor i f.eks. finans.