Fra 1. januar 2021 er Processkolen røgfri i skoletiden. Det betyder, at det ikke vil være tilladt for elever, kursister, gæster eller medarbejdere at ryge i hele skoletiden både på og udenfor skolens område.

En røgfri fremtid
Den røgfrie skoletid på Processkolen, har til formål at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere, samtidig med at det støtter op om det nationale projekt Røgfri Fremtid, hvor ingen børn og unge ryger i 2030.

Uddannelseschef på Processkolen Leif Dam Pedersen fortæller:
– Forskning viser, at mange unge begynder at ryge, når de starter på en ungdomsuddannelse, og vi ønsker ikke at uddanne nye rygere. Derfor indfører vi røgfri skoletid på Processkolen. På den måde kan vi være med til at bidrage til rygestop, samtidig med at sandsynligheden for, at flere unge begynder at ryge, fordi de ser andre ryge, minimeres.

Tobaksmidler ikke tilladt
Det bliver derfor ikke tilladt at indtage nogen former for tobaksmidler – som fx e-cigaretter og snus – i hele skoletiden, uanset om man er på skolen eller er på tur.

Røgfri skoletid bliver en del af skolens ordensregler, og der er sanktioner ved overtrædelse af forbuddet. Alle kan få hjælp til rygestop uanset om man er elev, kursist eller ansat.

Brug for hjælp til rygestop – se: