Onsdag 24. maj 2022 var direktionen, bestyrelsesmedlemmer, chefer, ledere, LUU-formænd og tillidsrepræsentanter fra hele Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser samlet på Absalonsvej 20 i Holbæk, for at udveksle ideér til den kommende strategi.

Afsættet for strategidagen var bl.a. den nylige fusion mellem EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium. Derfor handlede strategidagen både om at finde løsninger, der fremadrettet kan styrke uddannelsestilbuddet i Odsherred og Nordvestsjælland generelt, men også om at netværke adresserne imellem og høre, hvad der fungerer – og ligeledes ikke gør – på de 7 uddannelsesinstitutioner.

Strategidagen handlede derfor også om at bringe de 7 adresser tættere sammen, og at vise de ansatte, at deres inputs og meninger bliver hørt af direktionen og bestyrelsen.

Som facilitator på arrangementet var konsulent Niels Crone Madsen og ydermere var fremtidsforsker Louise Lind inviteret for at fortælle om de fremtidige tendenser inden for undervisningsverdenen, samt de generelle forventninger til fremtiden.

Det spændende oplæg fra Louise Lind var en perfekt kickstarter og sammen med det efterfølgende oplæg fra direktør for Regional Udvikling Carsten Krabbe – der fortalte specifikt om udviklingen i regionen og fremviste en masse data på borgerne i de tre kommuner: Holbæk, Odsherred og Kalundborg – var en masse viden givet videre til de ansatte.

Den ovenstående viden blev brugt flittigt, da alle de fremmødte skulle udveksle ideér til nye valg og fravalg, inden for de fire udvalgte nøgleord: kvalitet, bæredygtighed, udvikling og vækst.

Efter strategidagen blev alle inputs givet videre til direktionen, der vil udarbejde et endeligt udkast til en strategiplan, som skal til godkendelse på bestyrelsesmødet 20. september 2022.