En industriel symbiose

Bæredygtighed og innovation var på skoleskemaet, da elever fra EUX Business besøgte Kalundborg Symbiose tidligere i dag. Kalundborg Symbiose er førende indenfor netop dette og har til formål sammen med deres partnere at dele og genbruge ressourcer som f.eks. bioaffald. På den måde opnår de store besparelser og passer bedre på miljøet.

EUX Business-elever på havnen

Både elever fra grundforløb 1 og fra studieåret på EUX Business blev vist rundt i Kalundborgs industriområder, og var også en tur forbi havnen, hvor man kan se over til Ørsted (tidligere DONG Energy). Ørsted ejer Asnæsværket i Kalundborg, der producerer grøn damp, elektricitet og varme. Dampen leveres til partnere i Kalundborg Symbiose, og i selve anlægget bruges dampen til at drive en turbine, som ved hjælp af en generatorer producerer elektricitet til elnettet.

Lisbeth Randers viser rundt
Lisbeth Randers, Sekretariatschef hos Kalundborg Symbiose, stod for at vise GF1’erne rundt.

FN’s verdensmål

Eleverne på grundforløb 1 arbejder i øjeblikket med FN’s verdensmål, herunder ’Ansvarlig forbrug og produktion’. De skal efterfølgende arbejde med genbrugsbutikker, og hertil er idéen at symbiose-tilgangen kan tænkes ind.

Per Møller fra Kalundborg Symbiose
Per Møller, Senior Symbiose Udvikler, viste eleverne på studieåret rundt.

CSR på skemaet

Eleverne fra studieåret på EUX Business fik oplevet, hvordan virksomhedsøkonomifaget CSR (Corporate Social Responsebility) kan fungere i praksis. CSR er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter, og det må man sige at Kalundborg Symbiose er et rigtig godt eksempel på.

Ivan, underviser for EUX-Business, forklarer: ”CSR kan være et svært emne at forstå helt praktisk. Så ved at se det i brug i symbiosevirksomhederne i Kalundborg kan det give en større forståelse for, hvordan arbejdet med CSR i praksis kan være til gavn for både miljøet og for virksomhedernes økonomi”.

Kalundborg Symbiosecenter
Kalundborg Symbiose holder til på Rynkevangen 13 i Kalundborg.

Kalundborg Symbiose kort fortalt

Kalundborg Symbiose er verdens første industrisymbiose og har udviklet sig løbende over de sidste 50 år. De er i dag med i et partnerskab mellem elleve offentlige og private virksomheder i Kalundborg. Samarbejdet mellem virksomhederne i symbiosen giver gensidige økonomiske og miljømæssige fordele for alle parter.

Læs mere om Symbiosen på www.symbiosis.dk.