Denne fagretning er for dig, som lærer bedst i en kombination af erhvervsfag og praktiske opgaver og gerne vil arbejde hen imod at opnå studiekompetence, så du har muligheden for at læse videre på fagrelaterede videregående uddannelser. Du vil løse opgaver, som foregår i projekter og i samarbejde med byens virksomheder og værksteder.

Du får erfaring i at arbejde med håndværk inden for proces og teknik, hvor du får viden, om hvad der foregår i en proces virksomhed eller på et værksted. Derudover kommer du til at bruge forskellige styrings- og planlægningsværktøjer, som skaber overblik i arbejdet og gør det mere effektivt. Du kommer til at arbejde kreativt og innovativt med projektering og design, planlægning og udførelse af processer og konstruktion. Du kommer også til at arbejde med fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, fysik og teknologi.

Denne fagretning giver dig en god baggrund for valg af uddannelsesretning: eux procesoperatør, eux elektriker, eux industritekniker, eux mekaniker, eux murer, eux tømrer,  eux smed, eux struktør.

Undervisningen på fagretningen
Undervisningen er projektorienteret med 2 projekter inden for disse arbejdsområder: Projektering, designplanlægning og fremstilling af en konstruktion til procesindustrien. Ud over det faglige indhold er evnen til at samarbejde inden for flere fag et afgørende omdrejningspunkt for begge projekter.

Følgende projekter indgår i fagretningen:

Projektering og planlægning af procesanlæg

I det første projekt skal du tegne og projektere procesanlægget. Du kommer til at arbejde med opgaver inden for områder som design, konstruktion, beregning og tegning. Du får erfaring i, hvordan du styrer og leder et projekt. I dette projekt kommer du blandt andet til at arbejde med logistik, indkøb af materialer og økonomiske modeller. Du vil komme til at beskæftige dig med arbejdsprocesser, som er kendetegnende for proces, teknik og projektering.

Udførelse af procesanlægget

I dette projekt vil du udføre procesanlægget, hvor flere håndværksfag skal anvendes, præcis som uddannelsen til procesoperatør. Du får mulighed for at prøve kræfter med bl.a. el og smedarbejde, og du lærer at udnytte synergien i gruppearbejde, som er en stor del af uddannelsen til procesoperatør.