Elever med en gymnasial baggrund, der ønsker at starte på uddannelsen til Maskinmester, skal igennem ni måneder med praktisk og teoretisk undervisning på en erhvervsskole, for at blive klar til maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb. Ny aftale mellem EUC Nordvestsjælland og Maskinmesterskolen i København gør det muligt for disse elever, allerede fra august at påbegynde det praktisk teoretiske forløb i lokalområdet.

Værkstedsundervisning på smedeværkstedet. Studerende får praktisk erfaring.

Start på maskinmesteruddannelsen på EUC Nordvestsjælland i Holbæk.

For at starte på uddannelsen til maskinmester skal man enten have en gymnasial baggrund, eux eller relevant erhvervsuddannelse. De elever der udelukkende har en gymnasial baggrund skal starte deres uddannelsesforløb med ni måneder med et praktisk teoretisk værkstedsforløb samt virksomhedspraktik. På forløbet skal eleverne blandt andet arbejde med el, motorlære og køling, svejsning, pneumatik og fræseteknik.

Start på maskinmesteruddannelsen lokalt

Den nye aftale mellem EUC Nordvestsjælland og Maskinmesterskolen i København kommer de elever til gode, der bor i Nordvestsjælland og udelukkende har en gymnasial baggrund. De har nemlig nu mulighed for at tage både den praktisk teoretiske del og virksomhedspraktikken tæt på hjemmet.

Uddannelsesleder Flemming Folke Nielsen forklarer:
På EUC Nordvestsjælland har vi viden og ekspertise i det praktiske og teoretiske håndværk. Vi har alle de rigtige kompetencer og udstyr til at sikre de nye maskinmesterelever de rigtige praktiske forudsætninger. Vi har i forvejen et rigtig godt samarbejde med Absalon om ingeniøruddannelsen, hvor vi kører et tilsvarende forløb.

Stor efterspørgsel på maskinmestre

Maskinmestre arbejder fx i produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, i energiforsyningsselskaber, på skibe eller offshore med vind-, gas- eller olieproduktion. Det er vigtige brancher i Nordvestsjælland, men ofte oplever det regionale erhvervsliv, at det er svært at rekruttere maskinmestre.

Unge der ønsker at videreuddanne sig inden for byggebranchen eller i industrien som fx maskinmestre eller ingeniører har brug for den praktisk teoretiske viden, som man opnår på en erhvervsuddannelse. Det handler fx om materialekendskabet, værktøjs- og maskinlære og meget andet. Vi glæder os meget til at byde eleverne velkommen, og er sikre på, at de vil få et lærerigt og sjovt forløb, siger vicedirektør på EUC Nordvestsjælland Malene Grandjean.

Tommy Birkenbaek der er uddannelseschef på Maskinmesterskolen i København er også begejstret for samarbejdet og siger:
Maskinmestermesteruddannelsen har til alle tider taget udgangspunkt i solidt håndværk. Det er hele afsættet for uddannelsen, og derfor er vi meget glade for samarbejdet med erhvervsskolerne, som kan give de studerende fra region Sjælland de rigtige kompetencer i deres nærområde.